MARKETING

Marketing Online là gì?

Marketing Online là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật Marketing,… nhằm mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Các kênh Marketing Online hiệu quả nhất hiện nay

1. Website Marketing

2. Social Networking

3. Search engine Marketing (SEM) bao gồm 2 cách là Adwords và SEO

4. Email Marketing

 

HOTLINE: 0985663939